به مرکز پشتیبانی خوش آمدید

این بخش به جهت ارائه پشتیبانی سریع به نهاد ها و سازمانهای مرتبط با پیشخوان خدمات دولت ایجاد گردیده است. به هر درخواست شناسه ای تعلق میگیرد تا بررسی و پی گیری آن درخواست در آینده به سهولت انجام شود. تمامی درخواستها در بانک اطلاعاتی آرشیو میگردد تا در صورت نیاز توسط تیم ما و یا خود شما مورد مطالعه یا بازنگری مجدد قرار گیرد. جهت استفاده از این درگاه به یک آدرس معتبر پست الکترونیک نیاز دارید.ایجاد درخواست جدید

به منظور پشتیبانی بهتر و سریعتر لطفا اطلاعات دقیق و کامل ارائه فرمایید. جهت به روز رسانی درخواستهای قبلی از فرم روبرو استفاده نمایید.

بررسی وضعیت درخواست

آرشیو کامل درخواستهای شما به همراه جوابهای ما در این بخش موجود است.Powered by osTicket